ขับปั๊มน้ำ ขนาด 3 แรงม้า ด้วย โซล่าร์เซลล์ เพื่อรดต้นไม้ในสวนสาธารณะ