การต่อใช้งาน Inverter DPG pumping control ขับปั๊มน้ำขนาด 0.5HP - 3HP