ระบบสูบน้ำ 6 แผง ตู้Control DPG ปั๊มหอยโข่ง และ ปั๊มบาดาล